Klisiecki Andrzej ur. w 1895 r. w Krośnie, zm. w 1975 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr wszech n. lek. UL – 1921 r.; hab. 1928–1929; doc. fizjologii Wydz. Lekarskiego UL; stypendium Rockefellera – studia: fizjologia i farmacja w Londynie; rozpoczął starania o utworzenie Wydz. Medycyny Weterynaryjnej – 1945 r.; po utworzeniu Wydz. Weterynarii został I kier. Katedry Chemii i Fizjologii; jako wielki orędownik fizycznego przygotowania człowieka kierował kursem wychowania fizycznego dla nauczycieli. Jego działalność wiązała się z pierwszym Studium Wychowania Fizycznego przy Wydz. Lekarskim Uniwersytetu i PWr.; rektor powstałej ze studium WSWF we Wrocławiu. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal za Waleczność. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Wrocławia i wielu innych nagród i wyróżnień.