Łasiński Gabriel ur. w 1950 r. w Grudziądzu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1973 r.; asystent – 1974 r.; dr n. o kult. fiz. – 1978 r.; dr hab. – 1989 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; kier. Zakładu Teorii Treningu Sportowego 1982–1985; p.o. kier. Zakładu Teorii Treningu Sportowego w Katedrze Teorii Sportu 1985–1990; kier. Katedry Sportu 1991–2000; kier. Zakładu Teorii Treningu Sportowego 1993–1996; kier. Katedry Nauk o Sporcie 2002–; kier. Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów 2002–; prorektor ds. Studiów AWF we Wrocławiu 1991–1993; z-ca sekr. ds. Szkolenia w klubie sportowym AZS AWF we Wrocławiu 1976–1978; przewodniczący Rady Młodych Pracowników Nauki AWF we Wrocławiu 1976–1978; czł. Międzyresortowej Komisji ds. Nagród Państwowych 1992–1994; Zespołu Naukowo-Metodycznego działającego na rzecz Polskiego Związku Bokserskiego w ramach resortowego programu badawczo-rozwojowego; Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej od 1986 r.; Towarzystwa Naukowego Prakseologii od 1986 r.; Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych od 1998 r.; Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych od 2001 r. Współtwórca: Systemowych ujęć treningu sportowego i organizacji sportowych; Metodyki projektowania systemów treningowych w sporcie wyczynowym. Wypromował pięciu dr. n. o kult. fiz. Autor 51 publikacji, trzech książek do 2003 r. Odznaczenia: Brązowa i Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”; Srebrny Krzyż Zasługi.