Kaczmarek Danuta ur. w 1949 r. w Humniskach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1972 r.; dr n. t. – 1986r.; dr hab. – 1999 r.; prof. nadzw. – 2003 r.; prodziekan Wydz. Elektroniki 1999–2001; czł. Uczelnianej Rady Akredytacyjnej 1999–2001; doradca Toku Studiów na Wydz. Elektroniki 1992–2002 oraz na Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki od 2003; czł. Wydz. Komisji Egzaminów Dyplomowych i Wydz. Komisji Programowej od 2000; czł. zw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (WNT) od 2001; sekr. Wydz. VI WNT od 2004 r.; czł. SEP oraz IEEE. Wypromowała do 2004 r.: 33. magistrów i inżynierów oraz dr n. t. Autorka 88. publikacji (do 2004 r.), w tym: 18. w czas. z listy filad. (Scanning Microscopy, Scanning, Vacuum, Opt. Appl., Material Science and Engeenering B, Solid State Ionics). Nagrody i odznaczenia: 10 nagród J.M. Rektora PWr. za działalność naukowo–dydaktyczną; dwie nagrody dziekana Wydz. Elektroniki za działalność dydaktyczną i organizacyjną; nagroda dziekana Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej; siedem nagród dyr. Instytutu Techniki Mikrosystemów za działalność naukowo–dydaktyczną; Złoty Krzyż Zasługi – 1999 r.; Złota Odznaka PWr. – 1992 r.