Stanicki Tadeusz Janusz do 1966 r.: Stanik; zm. w 1929 r. w Chrzanowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. el. – 1952 r.; mgr inż. el. – 1955 r.; dr n. t. – 1962 r.; inż., asystent, st. asystent, adiunkt, doc. 1954–1980 r.; kier. Zakładu Automatyki i Telemechaniki przy Katedrze Automatyki i Telemechaniki PWr. 1962–1967; kier. Zakładu Układów Regulacji w Katedrze Automatyki i Telemechaniki 1964–1968; kier. Zakładu Struktur Sterowania w Inst. Cyb. Techn. PWr. 1968–1975; org. i kier. Ośrodka. Modelowania Analogowego PWr. 1965–1970; z-ca dyr. ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Inst. Cyb. Techn. 1986–1974; ekspert ds. oceny prac wykonywanych na PWr. na rzecz gospodarki narodowej 1974–1980; czł. Sekcji Cybernetyki w Górnictwie przy Komitecie Górnictwa PAN 1975–1978; Komitetu Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa Odkrywkowego 1970–1973; Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych 1972–1975; Rady Naukowej Oddz. Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów 1970–1973. Promotor 13 obronionych dysertacji dr. na PWr. oraz licznych prac kończących studia na Post-Graduation na Uniwersytecie Nauk i Technologii w Oranie 1980–1990. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Medal 25-lecia PWr.; Złota Odznaka PWr.; Srebrna Odznaka TNOIK. Szerzej o nim: „Who is Who w Polsce" wyd. Hubner.