Małachowski Andrzej ur. w 1944 r. w Stekkelsdorf. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1968 r.; dr n. e. – 1976 r.; dr hab.– 1990 r.; prof. AE we Wrocławiu – 1994 r.; z-ca i dyr. Zakładów Naukowo–Badawczych AE 1976-1981; prof., wykładowca AE Poznań 1993–1996; prof., wykładowca Zachodnio–Pomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie od 1997 r.; kier. Katedry Informatyki Ekonomicznej Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości od 1997 r.; kier. Katedry Komunikacji Gospodarczej Instytutu Informatyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu od 1998 r.; czł. PTI od 1979 r.; zał. i czł. Naukowego Tow. Informatyki Ekonomicznej – 1995 r.; czł. Rady Naukowej NTIE 1998–2001 i od 2004 r. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie: e-biznesu, gospodarczych zastosowań Internetu, informatyki ekonomicznej, komunikacji gospodarczej. Wypromował ośmiu dr. n. e. i n. o zarz. Autor i współautor 106 publikacji, w tym 18 książek.