Strożecki Dobrosław ur. w 1898 r. we Lwowie, zm. w 1960 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na politechnice w Wiedniu; po wojnie zakończył je na Wydz. Inżynierii PL – 1924 r.; asystent prof. Bryływe PL; praca w Biurze Drogowym we Lwowie – 1926 r.; w Poznaniu w Urzędzie Wojewódzkim w dziale dróg i mostów 1927–1933; kier. Biura Projektów w Zarządzie Miejskim do 1946 r.; praca w Wojewódzkim Wydz. Komunikacyjnym – 1946 r.; prof. kontr. do objęcia Katedry Budowy Mostów w PWr. – 1946 r.; org. tej katedry – 1947 r.; udział w odbudowie zniszczonych w czasie wojny mostów Wrocławia; doc. – 1955 r.; prof. – 1959 r.; wybitny dydaktyk zaangażowany w sprawy uczelni; człowiek wielkiej kultury osobistej i niezwykłej życzliwości do młodych pracowników uczelni. Pozostawił cenny publikowany dorobek naukowy, w tym oryginalne podręczniki, rozprawy i artykuły.