Kowalski Zbigniew Wojciech ur. w 1947 r. w Lesznie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1970 r.; praca w przemyśle elektron. 1970–1974; st. asystent 1974–1980; dr n. t. – 1980 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. – 2002 r.; prodziekan Wydz. Elektroniki 1993–1999; czł. założyciel Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych 1988–1992; czł. Polskiego Towarzystwa Próżniowego – 1992 r.; czł. zw. WTN – 1999 r.; czł. Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN – 2003 r. Wypromował dr. n. t. Autor 88 publikacji, czterech książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003, str. 197–198.