Woleński Jan ur. w 1940 r. w Radomiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prawo UJ 1958–1963; filoz. UJ 1960–1964; dr – 1968 r.; hab. – 1972 r.; praca na: UJ 1963–1979; PWr. 1979–1988; UJ – 1988 r.; prof. – 1990 r.; prof. zw.; kier. Zakładu Epistemologii w Instytucie Filozofii UJ; laureat m.in. Nagrody Naukowej m. Krakowa – 1996 r.; Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy – 2001 r.; czł. zw. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; czł. koresp. PAU; czł. Institut International de Philosophie. Autor ok. 1300 pozycji, w tym 17 książek, m. in.: Z zagadnień analitycznej filozofii prawa (1980), Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska (1985, tłum. angielskie 1989, tłum. rosyjskie 2004), Metamatematyka a epistemologia (1993), Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach (1997), Essays in the History of Logic and Logical Philosophy (1999), Epistemologia (2000-2003), Granice niewiary (2004; nagroda za najlepszą krakowską książkę miesiąca w XI 2004 r.). Zajmuje się historią filozofii polskiej, w szczególności, historią logiki w Polsce, epistemologią, filozofią prawa. Reprezentuje filozofię analityczną, w szczególności bada możliwości aplikacji logiki formalnej do klasycznej problematyki filozoficznej.