Weron Aleksander ur. w 1945 r. w Zalesiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. zw. Instytutu Matematyki i Informatyki PWr; matematyk, specjalności: procesy stochastyczne, inżynieria finansowa; absolwent mat. na UWr – 1968 r.; dr w IM PWr. – 1972 r.; dr hab. w Instytucie Matematycznym PAN – 1977 r.; prof. – 1983 r.; dziekan Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. 1985–1990; dyr, Centrum im. H. Steinhausa od 1990 r.; doradca Ministra Gospodarki 1999–2000. Autor 101 publikacji oraz trzech książek. Czł. komitetów red. czterech czas., w tym Applicationes Mathematicae i Probability and Mathematical Statistics.