Duda Roman ur. w 1935 r. w Starych Brodach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. zw. Instytutu Matematycznego UWr. Matematyk – specjalności: topologia, historia matematyki. Absolwent kierunku matematyki na UWr – 1956 r.; dr – 1961 r.; dr hab. – 1968 – oba w Instytucie Matematycznym PAN; prof. – 1976 r.; dziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr 1984–1985; wiceminister Edukacji Narodowej MEN 1991–1993; rektor UWr 1995–1999. Autor 96 publikacji, w tym trzech książek. Czł. kom. red. kilku czas. matematycznych; red. nacz. Wiadomości Matematycznych od 1994 r.