Licznerski Benedykt ur. w 1936 r. w Futomie, woj. podkarpackie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1960 r.; dr n. t. – 1966 r.; dr hab. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1981 r.; prof. zw. – 1991 r.; kier. Zakładu Elektroniki Ciała Stałego 1982–2002; czł. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 1987 r.; czł. Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych od 1994 r.; czł. zał. i trzykrotny prezydent Polskiego Oddziału ISHM (obecnie IMAPS – International Microelectronics and Packaging Society); czł. rad red.: Elektroniki, Elektronizacji, MST News Poland, Materials Science; przewodniczący Komisji Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN od 1989 r.; czł. Wrocławskiej Rady Nauki przy Oddziale PAN we Wrocławiu; zał. Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii; współtwórca i pierwszy dziekan Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki od 2002 r.; kier. Katedry Elektroniki i Fotoniki od 2002 r.; czł. zw. AIP (Akademia Inżynierska w Polsce); twórca lub współtwórca specjalności dydaktycznych: elektronika ciała stałego; optoelektronika i technika światłowodowa; technika mikrosystemów; inżynieria materiałów elektronicznych i optoelektronicznych; współtwórca kier. inżynieria materiałowa na PPT. Wypromował 27 dr. n. t., wśród wychowanków: czterech dr. hab., prof. Autor 180 publikacji; wyróżniony tytułem „1998 IMAPS Fellow of the Society USA”. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN; Naukowa Nagroda Siemensa – 2000 r. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce, Huebners blaues Who is Who, Schweiz 2002, str. 1107.