Gumiński Kazimierz ur. w 1908 r., zm. w 1983 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr chem. UJ – 1926 r.; dr fiz. UW – 1937 r.; dr hab. – 1948 r.; org. i pierwszy kier. Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu i PWr. 1948–1952; org. pierwszej w Polsce i trzeciej w świecie Katedry Chemii Teoretycznej w UJ – 1952 r.; inicjator wrocławskiej szkoły chemii fizycznej oraz twórca krakowskiej szkoły chemii teoretycznej. 16 bezpośrednich wychowanków zostało prof. we Wrocławiu i Krakowie; 13 uczniów drugiego pokolenia jest prof. w uczelniach i instytutach w kraju i za granicą. Autor podręczników akademickich: Termodynamika, Elementy chemii teoretycznej, Termodynamika procesów nierównowagowych, Wykłady chemii fizycznej.