Kuczyński Henryk ur. w 1909 r. w Sejnach, zm. w 1991 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Straż Akademicka od V 1945 r.; asystent Katedry Chemii Organicznej PL – 1932 r.; inż. – 1934 r.; dr n. t. – 1938 r.; dr hab. – 1945 r.; prof. nadzw. – 1946 r; prof. zw. – 1960 r.; adiunkt Katedry Chemii Organicznej PŚl. – 1945 r.; kier. Katedry Chemii Organicznej II PWr. – 1945 r.; kier. Oddziału Chemii Technicznej przy Wydz. Mat. Fiz. Chem. 1948–1950; kier. Katedry Technologii Przemysłów Organicznych 1948–1952; dziekan Wydz. Chemii WSI 1950–1952; rektor WSI 1952–1955; prorektor PWr. 1955–1956, 1960–1968; kier. Katedry Chemii Organicznej UWr 1957–1968; dyr. Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej PWr. – 1968 r.; czł. Sekcji Technicznej Rady Głównej przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego 1954–1969; konsultant Komisji Rządowej ds. finansowania i rozwoju chemii organicznej; delegat Ministra Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Nauk Chemicznych PAN; czł. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; FJN.; czł. koresp. i rzecz. PAN. Twórca szkoły naukowej „Chemia i stereochemia terpenów”. Wypromował 14 dr. n. t. i chem., wśród wychowanków: pięciu dr. hab., doc., czterech prof.