Płażek Edwin ur. w 1898 r. w Wiedniu, zm. w 1964 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej PL – 1922 r.; inż. chemii – 1924 r.; st. asystent Katedry Chemii Organicznej PL – 1925 r.; dr n. t. – 1926 r.; dr hab. – 1931 r.; z-ca prof. – 1931 r.; kier. Katedry Chemii Ogólnej 1931–1939; prof. nadzw. – 1936 r.; prof. zw. – 1946 r.; kier. Katedry Chemii Ogólnej Lwowskiego Instytutu Politechnicznego 1939–1941; kier. Katedry Chemii Ogólnej UWr i PWr. – 1945 r.; kier. Katedry Chemii Organicznej 1948–1964; dziekan Wydz. Chemicznego 1952–1954; prorektor PWr. 1956–1959; czł. Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego; Holenderskiego Towarzystwa Naukowego; WTN; Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Twórca szkoły naukowej „Chemia związków heterocyklicznych”. Wypromował 15 dr., wśród wychowanków: sześciu dr. hab., doc. i sześciu prof. Autor 84 publikacji, czterech książek. Odznaczenia: Medal X-lecia; Odznaka XX-lecia; Krzyż Oficerski O.O.P. Szerzej o nim: Wiadomości chemiczne, 1965, 10 (220), 647–672.