Rabek Tadeusz Ignacy ur. w 1904 r. w Warszawie, zm. w 1965 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia chemiczne PW 1922–1926; asystent w Chemicznym Instytucie Badawczym w Warszawie 1927–1928; z-ca kier. Zakładu Koksowni w Hajdukach 1928–1929; kier. lab. Fabryki Związków Azotowych w Mościcach; nauczyciel w Chemicznej Szkole Przemysłowej w Warszawie 1942–1944; doc. – 1954 r.; prof. nadzw. – 1961 r.; kier. Katedry Technologii Przemysłów Organicznych 1949–1954; kier. Katedry Technologii Tworzyw Sztucznych 1954–1956; czł. Rady Naukowej Instytutu Tworzyw Sztucznych w Warszawie 1954–1965; Zakładu Syntezy Organicznej PAN 1956–1965; Instytutu Farb i Lakierów w Gliwicach 1962–1965; Instytutu Technologii Budowy Maszyn PWr. 1963–1965 r.; czł. zespołów problemowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego; Komitetu Nauki i Techniki; Rady Naukowej Zakładów Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym; komitetu red. miesięczników Polimery i Wiadomości Chemiczne; Polskiego Towarzystwa Chemicznego i WTN 1962–1965. Twórca szkoły naukowej „Polimery”. Wypromował 12 dr., wśród wychowanków: pięciu dr. hab., pięciu prof. Autor 40 publikacji, sześciu książek (przekład na jęz. niem, i na jęz. ros.). Szerzej o nim: Polimery, 1966 (6) 241–247.