Ziółkowski Zdzisław Franciszek ur. w 1904 r. w Rzeszowie, zm. w 1985 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. kontr. – 1947 r.; prof. nadzw. – 1961 r.; prof. zw. – 1966 r.; kier. Katedry Inżynierii Chemicznej przy Oddz. Chemii Technicznej UW i PWr. 1947–1968; dziekan Wydz. Chemicznego – 1961 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1968–1974; kier. Biura Konstr. Zakładów Chem. w Oświęcimiu 1946–1955; twórca i red. nacz. kwartalnika PAN Inżynieria Chemiczna i Procesowa, funkcję tę pełnił aż do śmierci. Czł. Stowarzyszenia Inżynierów i Chemików WTN; Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN; Rady Naukowej Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Organicznego „Rokita”. Twórca szkoły naukowej „Inżynieria chemiczna”. Wypromował 25 dr., wśród wychowanków: pięciu dr. hab., pięciu prof. Autor 96 publikacji, 14 patentów, sześciu książek. Dr h. c. Instytutu Technologicznego w Leningradzie – 1979 r. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Medal XXX-lecia. Szerzej o nim: Księga Jubileuszowa 50-lecia PWr 1995, s. 269–270.