Bodnar Zygmunt ur. w 1907 r. w Janoszówce, pow. zasławski (obecnie Ukraina), zm. w 1993 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: pomocniczy prac. naukowy na PL, równocześnie organizując i kierując produkcją instrumentów optycznych w Zakładach Optyczno-Mechanicznych Jana Bujaka we Lwowie; po II wojnie praca w Państwowej Wytwórni Optycznej w Jeleniej Górze, gdzie budował podstawy przemysłu optycznego w Polsce, a równocześnie pracował na PWr., najpierw jako wykładowca w Katedrze Fizyki, a następnie jako z-ca prof. w Katedrze Fizyki, której był głównym twórcą; doc. – 1956 r.; prof. nadzw. i zw. – 1964 r. i 1972 r.; emerytura – 1977 r. Wykształcił kilkudziesięciu optyków: dr., dr. hab. i prof. w Instytucie Fizyki PWr.; czł. Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Optyki; Sekcji Optyki Komitetu Fizyki PAN; Rady Techniczno–Ekonomicznej Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego. Odznaczenia m.in: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerskii Oficerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr. oraz medal Zasłużony Nauczyciel PRL. Wpisany na honorową tablicę jako wybitnie zasłużony dla rozwoju PWr.