Czerwonko Jerzy ur. w 1936 r. w Łomży. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia fizyki na Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemicznym UWr; dr n. fiz. – 1962 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. nadzw. i zw. – 1975 r. i 1985 r.; wybitny specjalista teorii fazy skondensowanej; zainteresowania naukowe: termodynamika i transport w nadprzewodzących i normalnych układach Fermiego, w szczególności w okolicy punktu przejścia fazowego; współtwórca polskiej szkoły teorii cieczy Fermiego i nadciekłości 3He; praca naukowa w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, później w Instytucie Matematyki i Fizyki Teoretycznej PWr; w Instytucie Fizyki PWr. od 1972 r.; z-ca dyr. Instytutu Matematyki i Fizyki Teoretycznej; dyr. Instytutu Fizyki PWr. i dziekan Wydz. Podstawowych Problemów Techniki; współzałożyciel i czł. Zarządu Fundacji Pro Physica; w Senacie PWr.; czł. komitetu red. Postępów Fizyki; wieloletni czł. zarządu PTF i przewodniczący Oddz. Wrocławskiego PTF. Wypromował 14 dr. n. fiz., z których dwóch jest obecnie prof. tyt., a dwoch – prof. nadzw. PWr. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyże Kawalerski i Oficerski O.O.P.; Medal KEN; Złota Odznaka PWr.