Żdanowicz Witold ur. w 1923 r. w Szczuczynie, woj. nowogródzkim. W czasie II wojny światowej był żołnierzem 3. Dywizji Strzelców Karpackich i walczył m.in. pod Monte Cassino. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: ukończył Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Bodney Airfield (w Wielkiej Brytanii) – 1946 r.; po powrocie do Polski podjął studia na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu i PWr. , –1952 r.; mgr filoz. z zakresu fizyki; praca w Katedrze Fizyki na Wydz. Łączności (od roku 1954 Katedra została jednostką samodzielną) PWr. – 1952 r.; praca doktorska pod kier. prof. dr hab. Włodzimierza Trzebiatowskiego – 1961 r.; hab. – 1966 r.; kier. nowoutworzonego Zakładu Zagadnień Elektrycznych Ciała Stałego do 1968 r.; Zakład Fizyki Półprzewodników w Katedrze (a następnie Instytucie) Fizyki PWr. od 1968 r.; kier. Zakładu Fizyki Ciała Stałego PAN – 1971 r.