Ingarden Roman Stanisław ur. w 1920 r. w Zakopanem, syn Romana Witolda – filozofa, profesora UJK i UJ. Fizyk matematyczny specjalizujący się w optyce geometrycznej i termodynamice statystycznej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: III Gimnazjum Państwowe we Lwowie (nauczyciel matematyki J.P. Schauder) 1930–1936; matura w Gimnazjum Państwowym im. M. Kopernika we Lwowie 1937–1938; studia na UJK we Lwowie (wykłady z matematyki: S. Banach, H Steinhaus, J.P. Schauder, wykłady z fizyki – fizyki teoretycznej: S. Loria, W. Rubinowicz) 1938–1939; Uniwersytet im. I. Franki 1940–1941, 1944–1945; studia tajne we Lwowie (W. Rubinowicz) 1941–1944; mgr fiz. UJ J. Weyssenhof, K. Zakrzewski – 1946r.; doktorat na UW: O idealnym odwzorowaniu przestrzeni w mikroskopie elektronowym (promotor: W. Rubinowicz) – 1949 r.; hab. UW: Informationstheorie, Bohr-Rosenfeldsche Unbestimmtheitsrelationen und das Problem der optimalen optischen Abbildung – nie rozpatrywana przez CKK ze względu na wcześniejszą nominacje profesorską. – 1960 r.; st. asystent UWr (Katedra Fizyki) – 1945 r.; z-ca prof. UWr (Katedra Fizyki) 1949–1954 r.; prof. nadzw. UWr (Katedra Fizyki) – 1954 r.; prof. nadzw. (UWr) – 1954 r.; prof. zw. (UWr, Instytut Fizyki Teoretycznej) – 1964 r.; prof. fiz. teo. na UWr. 1954–1966; na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1966–1991; dyr. Instytutu Fizyki 1968–1978; org. i kier. Zakładu Niskich Temperatur IF PAN we Wrocławiu i współorganizator Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – 1955 r.; czł. Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Dr h.c. UMK – 1966 r. Wypromował ponad 15 osób, z których ponad 11 jest samodzielnymi prac. naukowymi. Visiting professor w wielu krajach (m.in. USA, Japonia, Niemcy i Francja).