Lukierski Jerzy ur. w 1936 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1961 r.; dra hab. – 1967r.; tyt. n. prof. – 1974 r.; prof. zw. w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr. od 1983 r.; z-ca dyr. IFT UWr ds. naukowych 1978–1990; dyr. IFT UWr. od 1990 r.; czł. Komitetu Fizyki PAN od r. 1995 r.; jego wiceprzewodniczący 1999–2003; przewodniczący Komisji "Fizyka teoretyczna – badania podstawowe" od 1999 r. Mistrz Polski juniorów w skoku w dal – 1955 r.; autor tekstów dla sceny teatralnej – był związany z teatrem studenckim Kalambur (l. 60.). Wypromował 17 dr., z których ośmiu uzyskało stopień dr. hab.; jeden prof. tyt. Autor 198 publikacji w czas. recenzowanych, 72 artykuły w materiałach międzynarodowych konferencji. Prace były cytowane ok. 1900 razy, cztery z nich mają cytowania powyżej 100. Najważniejszy wynik naukowy to podanie pierwszej w literaturze deformacji kwantowej algebry Poincarégo, modyfikującej symetrie relatywistyczne szczególnej teorii Einsteina – 1991 r. Ten wynik został uhonorowany nagrodą im. M. Curie–Skłodowskiej – 1995 r. Wielokrotny laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P. – 2002 r.