Opolski Antoni ur. w 1913 r. w Rozwadowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1935 r.; dr filoz. w zakr. astronomii (tytuł uznany przez UWr w 1947 r.) – 1939 r.; dr hab. – 1951 r.; prof. nadzw. – 1955 r.; prof. zw. – 1964 r.; adiunkt Obserwatorium Astronomicznego UWr i PWr. – 1945 r.; doc. hab. astronomii – 1951 r.; z-ca. prof. – 1954 r.; prodziekan Wydz. Mat. Fiz. Chem. UWr – 1955 r.; dziekan Wydz. Mat. Fiz. Chem. UWr 1955–1956; kier. Katedry Astrofizyki – 1956 r.; kier. Katedry Astrofizyki Obserwacyjnej – 1957 r.; prof. nadzw. w Zakładzie Astronomii PAN; czł. Rady Naukowej Zakładu Astronomii PAN 1957–1962; wykładowca w WSP w Opolu – 1951 r.; rektor WSP w Opolu 1959–1961; prorektor UWr od 1968 r.; dyr. Instytutu Astronomicznego UWr 1971–1978; czł. Komisji 27 Międzynarodowej Unii Astronomicznej od 1948 r.; Polskiego Towarzystwa Astronomicznego od 1939 r.; sekr. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego – 1948 r.; prezes PTA 1959–1963; czł. WTN od 1956 r.; sekr. Wydz. IV WTN 1957–1959; czł. Grupy Rzeczoznawców Astronomii Rady Głównej; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego od 2003 r.; gł. zainteresowania naukowe to fotometria gwiazd zmiennych. Promotor 15 prac mgr. i ośmiu dr.; autor kilkudziesięciu publikacji, kilku książek i wielu publikacji pop.–nauk. Odznaczenia: Medal X-lecia PRL; Medal XXX-lecia PRL; Medal 40-lecia PRL; Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Odznaka Budowniczego m. Wrocławia; tytuł honorowy „Zasłużony nauczyciel”; honorowa odznaka „Uniwersytet Wrocławski”, Medal KEN.