Rzewuski Jan ur. w 1916 r. w Łodzi, zm. w 1994 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia chemia we Lwowie i Gdańsku –1939 r.; studiował fizykę teoretyczną na tajnych kompletach organizowanych przez UW; żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim, za co otrzymał Krzyż Walecznych; asystent na Uniwersytecie i Politechnice w Lublinie 1945–1946; praca na UW i PW; mgr UW – 1946 r.; doktorat; praca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1948–1952; hab. – 1950 r.; Katedra Fizyki Teoretycznej UWr – 1952 r.; prof. – 1954 r.; pierwszy dyr. Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr – 1960 r.; emerytura – 1987 r.; czł. rzecz. PAN – 1976 r.; dziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii 1966–1968; zorg.ł i prowadził słynną otwartą Radę Wydziału podczas marcowych strajków studentów, na posiedzeniu tym podjęta została uchwała potępiająca politykę ówczesnych władz – został za to zdjęty z funkcji dziekana. Autor dwutomowej monografii Field Theory, która miała dwa wydania, oraz podręcznika akademickiego Mechanika kwantowa. Dr h. c. UWr. Laureat Nagrody im. Jurzykowskiego, a także wielu nagród i odznaczeń państwowych.