Ziobrowski Jerzy ur. w 1924 r. w Stanisławowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1949 r.; dr n. t. – 1961 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1983 r.; kier. Zakładu Technologii Przemysłu Spożywczego WSE 1968–1969; dyr. Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego 1969–1988; dziekan Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu AE 1969–1981 i 1987–1988; czł. Komisji Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN 1978–1988; Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie 1972–1988; Rady Naukowej Zarządu PSS „SPOŁEM” w Warszawie 1972–1988; Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego 1974–1988; Zarządu Wojew. SITSpoż. NOT we Wrocławiu 1964–1988; twórca Szkoły naukowej technologii fermentacji i biosyntezy. Wypromował 17 dr. n. t., wśród wychowanków czterech dr. hab., prof. Autor dziewięciu publikacji: pięciu książek, 50 patentów. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego; Złota Odznaka "Zasłużony dla Przemysłu Spożywczego; Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Tytuł Honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”.