Berak Józef ur. w 1913 r. w Polesiu, woj. kieleckie, zm. w 1998 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. przyr. – 1948 r.; doc. – 1954 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1979 r.; prodziekan ds. studiów wieczorowych na Wydz. Chemii PWr. 1955–1961; kier. Katedry Chemii Nieorganicznej (AE) 1958–1984; dziekan Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznego Przemysłu Spożywczego 1962–1966; czł; PTCh; twórca szkoły naukowej: chemia fosforu i jego związków, badania układów fazowych z udziałem fosforanów. Wypromował 12 dr. n. t., wśród wychowanków: trzech dr. hab., prof. Autor 77 publikacji i skryptu. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Order Polonia Restituta (V kl). Szerzej o nim: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 1999, pt. Technologia, zeszyt 5, s. 7–13.