Szołtysek Katarzyna ur. w 1948 r. w Kowalu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. WSE we Wrocławiu – 1971 r.; asystent w Zakładzie Technologii Przemysłu Spożywczego, Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego WSE we Wrocławiu 1971–1974; st. asystent w Zakładzie Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego WSE we Wrocławiu 1974–1979; adiunkt w Zakładzie Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego WSE, potem AE we Wrocławiu 1979–1994; adiunkt ze stopniem dr hab. w Katedrze Biotechnologii Żywności Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego AE 1994–1997; prof. nadzw. AE w Katedrze Biotechnologii Żywności Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego AE 1997–2000; prof. nadzw. AE w Katedrze Analizy Jakości Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego AE 2001–2004 twórca Katedry Analizy Jakości oraz jej kier. 2001–2004; przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 2000–2003; przewodniczący Zespołu ds. Promocji Wydz. (działającego w ramach Wydz. Komisji Dydaktycznej) 1995–2004; pełnomocnik Rektora ds. Sal Dydaktycznych w Oleśnie 2000–2004; z-ca prezesa Wrocławskiego Oddz. PTT Ż 1999–2003; opiekun naukowy Studium Podyplomowego Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie 2001–2004 r. Promotorka trzech prac dr. 1994–2004 r. Autorka 70 oryginalnych prac twórczych, 30 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz 20 doniesień (komunikatów) na konferencjach naukowych; książki; współautorka skryptu (dwa kolejne wydania). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1996 r.; Medal KEN – 2000 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 2002 r.