Biestek Tadeusz ur. w 1926 r. w Mołodecznie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent; st. asystent PWr.; adiunkt, doc., kier. pracowni, prof. zw. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Osiągnięcia zawodowe: wyniki licznych prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przed korozją materiałów i wyrobów metalowych, zwłaszcza za pomocą powłok galwanicznych oraz metodyki badań korozyjnych, jak również normalizacji w wymienionych zakresach (ekspert PKN w Europejskiej Komisji Normalizacyjnej). Autor ponad 200 publikacji naukowo-technicznych, w czas. kraj. i zagr.; 29 książek, autorstwo i współautorstwo; 90 projektów norm; referatów; ekspertyz; patentów. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Czł. rad naukowych wielu instytutów i stowarzyszeń. Rzeczoznawca w zakresie korozji. Odznaczenia: państwowe, np. Złoty Krzyż Zasługi; resortowe Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla przemysłu motoryzacyjnego. Również Krzyż AK; Krzyż Partyzancki; Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.