Muth Andrzej ur. w 1949 r. w Mogilnie. Komendant – rektor WSO im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu; absolwent WSOWP w Poznaniu promocja – 1971 r.; ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP – 1979 r.; praca doktorska – 1994 r.; dow. plutonu czołgów w 27. pułku czołgów 5 DPanc 1971–1972; dowo. kompanią czołgów 1972–1976; po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP oficer operacyjny 23. pułku czołgów 5. DPanc. – 1979 r.; szefa sztabu z-ca dow. 27. pułku czołgów 5. DPanc. do 1981 r.; dow. 73. pułku czołgów 5. DPanc. 1981–1986; z-ca ds. liniowych 5. DPanc. 1986–1991; szef IX Oddziału ŚOW 1991–1993; z-ca Szefa Szkolenia (szef Oddz. Szkolenia Bojowego ŚOW) 1993–2001; z-ca dyr. Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 2001–2002; Komendant WSOWL im. Gen. T. Kościuszki – 2002 r.; czł. Komisji Normalizacyjnej; ekspert w zakresie budowy i formułowania Norm Obrony w kontekście dokumentów standaryzacyjnych NATO w problematyce szkoleniowej w wojsku; nadzorował jednostki SSR ŚOW w przygotowaniu do działania jako odwód KFOR; współautor pierwszego na terenie Polski ćwiczenia w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju" pk. Cooperative Bridge ,,94”; konsultant i org. ćwiczeń oraz przedsięwzięć szkoleniowych NATO (m. in. Double Eagle ,,95”, Fal-con Indian ,,97”, Dragon ,,98”, Ardent Ground ,,00”). Autor systemu szkolenia brygady i związku taktycznego w nowej formie szkoleniowej i organizacyjnej oraz koncepcji szkolenia kursowego kadry jednostek ŚOW; współautor programu i inicjator wdrożenia w uczelniach wojskowych przedmiotu "Podstawy dowodzenia", jako podstawy kształcenia kadr dowódczych nowoczesnej armii funkcjonującej w sojuszu z NATO. Konsultant i org. kształcenia w specjalności dowodzenie pododdziałem czołgów na Wydz. Wojsk Zmechanizowanych WSO we Wrocławiu w oparciu o infrastrukturę szkoleniową ŚOW 1992–1998; koordynator i opiekun praktyk podchorążych uczelni wojskowych w jednostkach liniowych. Współuczestniczył w tworzeniu koncepcji programowych WSO i SCH Wojsk Lądowych 1990–1999. Odznaczenia m.in: Krzyż Kawalerski O. O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; złoty medal ,,Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; złoty medal ,,Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.