Mitek Eugeniusz ksiądz; ur. w 1935 r. w Samborze. Matura – 1954 r.; studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 21 VI 1959 r.; wikariusz i katechetą w Wałbrzychu–Białym Kamieniu 1959–1960, w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu 1960–1961; studia z zakresu pedagogiki na KUL; doktorat na podstawie pracy Zastosowanie samorządowego systemu korczakowskiego w autoedukacyjnym wychowaniu grup specjalnych zainteresowań; duszpasterz w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu 1964–1969; proboszcz parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu 1970–1975; diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej – 1964 r.; czł. kurialnej Komisji Liturgicznej – 1977 r.; cenzor wydawnictw kościelnych od 1984 r.; adiunkt PWT we Wrocławiu – 1971 r.; doc. po uzyskaniu stopnia dr hab. w PAT w Krakowie – 1990 r.; wykłada i prowadzi seminarium naukowe z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej; działa w duszpasterstwie wojskowym, będąc katechetą w wojskowym LO oraz wykładowcą socjologii wojskowej w WSOWZ we Wrocławiu od 1990 r.; kapelan honorowy Ojca Świętego – 1990 r.; promotor pięciu rozpraw dr, 35. licencjackich i 145. mgr.; prof. n. hum. – 1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.