Wolicki Marian ksiądz; ur. w 1941 r. w Nisku. Matura – 1959 r; studia teologiczne w SD w Przemyślu; święcenia kapłańskie 24 VI 1969 r.; wikariusz w Przybyszówce k. Rzeszowa 1969–1971; specjalistyczne studia teologiczne w PWT w Krakowie (sekcja w Rzeszowie) 1969–1971; studia stacjonarne na Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej KUL 1971–1974; dr filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy: Problem swoistości psychologii filozoficznej. Aspekt historyczno-metodologiczny. – 1980 r.; praca w SD w Przemyślu (prefekt alumnów, prefekt studiów – 1976 r.; wicerektor od 1991 r.; dyr. Kolegium Teologiczno-Katechetycznego przy Instytucie Teologicznym w Przemyślu, gdzie prowadził wykłady z filozofii i psychologii, obecnie wykłady z psychologii ogólnej, psychologii osobowości i psychologii religii;wykładał psychologię i filozofię w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli 1984–1993; kier. naukowy tegoż Instytutu; wykładał filozofię i psychologię w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Przemyślu, Krośnie i Sanoku, w Studium Życia Rodzinnego w Rzeszowie, Krośnie, Jarosławiu i Przemyślu, prowadząc zajęcia z filozofii i psychologii; obecnie regularnie prowadzi wykłady w Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu z zakresu psychologii małżeństwa; hab. w zakresie psychologii pastoralnej w PWT we Wrocławiu na podstawie rozprawy: Egzystencjalno-analityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologiczno-pastoralne aplikacje – 1994 r.; kier. Katedry Psychologii Pastoralnej we Wrocławiu od 1994 r.; prof. n. hum. – 2002 r.