Dola Kazimierz ksiądz; ur. w 1934 r. w Zabrzu - Pawłowie. Studia filozoficzno-teologiczne w SD w Nysie 1952–1957; święcenia kapłańskie 28 X 1957 r.; studia specjalistyczne z historii Kościoła w średniowieczu w KUL pod kierunkiem ks. prof. Mariana Rechowicza; rozprawa doktorska pt. Szpitalnictwo średniowieczne na Śląsku obronił w KUL – 1963 r.; hab. w zakresie historii Kościoła na tymże Uniwersytecie na podstawie pracy: Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój - skład osobowy – działalność. – 1978 r. Praca dydaktyczna w Seminarium Duchownym w Nysie – 1960 r. Kolejne awanse naukowe związane były z PWT we Wrocławiu, gdzie rozpoczął zajęcia – 1978 r.; doc. 20 I 1981 r., prof. nadzw. – 1987 r.; prof. – 1996 r.; nominacja na prof. zw. w Uniwersytecie Opolskim – 1997 r. Seminarium naukowe z historii Kościoła w WSD w Nysie – 1966 r.; we Wrocławiu – od 1980 r.; w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Teologicznym od 1994 r. i w Instytucie Historii od 1997 r. Na seminariach tych napisano dziewięć prac doktorskich, 15 licencjackich, ok. 80 magisterskich i ok. 150 prac dyplomowych. Przynależy do następujących gremiów naukowych: sekretarz Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 1990 r.; czł. zw. Towarzystwa Naukowego KUL od 1983 r. oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1994 r.; czł. Rady Naukowej przy Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 1991–1998; Rady Naukowej EP 1984–1994; Komisji ds. Nauki Katolickiej przy EP od 1994 r.; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego od 1997 r.