Kogut Mieczysław ksiądz; ur. w 1955 r. w Kluczborku. Matura w Technikum Budowlanym w Opolu – 1976 r.; studia filozoficzno–teologicznych w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 22 V 1982 r.; wikariusz i katecheta w Miliczu 1982–1984, Bogatyni 1984–1990 i w Prochowicach 1990–1991; proboszcz w Kaczorowie 1991–1993; proboszcz w Sośnicy od 1993 r.; studia w PWT we Wrocławiu; magisterium i licencjat na podstawie rozprawy pt. Postawa ks. kard. Adolfa Bertrama do plebiscytu na Górnym Śląsku 1919–1921; dr teologii w oparciu o pracę pt. Struktura organizacyjna Kościoła katolickiego i życie religijno-moralne w okręgu milickim w rozwoju historycznym – 1991 r.; na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Kościół katolicki w archiprezbiteracie żmigrodzkim w latach 1654–1945 odbył kolokwium hab. 19 VI 2001 r.; uczestniczy czynnie w sympozjach naukowych i w zjazdach regionalistów; adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła na Śląsku.