Lec Zdzisław ksiądz; ur. w 1951 r.; w Bolesławcu Śl. Matura w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy – 1970 r.; praca we wrocławskim przedsiębiorstwie „Elektromontaż” 1970–1971; SD we Wrocławiu – 1973 r.;święcenia kapłańskie w katedrze wrocławskiej – 19 V 1979 r.; wikariusz i katechetaw parafiach: św. Mikołaja w Brzegu n. Odrą 1979–1983, św. Stanisława w Świdnicy Śl. 1983–1984 i ponownie w Brzegu n. Odrą 1984–1988; studia na PWT we Wrocławiu; licencjat – 1983r.; doktorat na podstawie pracy: Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy w latach 1626-1776 – 1988 r.; prefekt w SD 1988–1991; praca w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu; adiunkt PWT; prowadził ćwiczenia z jęz. łacińskiego; stypendium naukowe do Paderborn (pogłębiał znajomość jęz. niemieckiego i zbierał materiały do hab. na temat śląskich jezuitów – 1991 r.; przedłużenie urlopu naukowego i praca duszpasterska w Wigratzbad, ośrodku pielgrzymkowym diecezji augsburskiej – 1992 r.; proboszcz w Wiązowie; kolokwium hab. na PWT we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Jezuici we Wrocławiu 1581-1776 – 1995 r.; kier. Katedry Historii Kościoła na Śląsku; prof. PFT we Wrocławiu – 2000 r.; prof. n. hum. – 2002 r.; wykłada historię Kościoła w PFT we Wrocławiu oraz w SD diecezji zielonogórsko–gorzowskiej. Promotor pracy doktorskiej, 33. prac magisterskich oraz recenzent trzech rozpraw doktorskich i 74. prac magisterskich.