Mandziuk Józef ksiądz; ur. w 1941 r. w Jackówce, pow. Tłumacz, woj. Stanisławów. Matura – 1959 r.; po studiach filozoficzno–teologicznych w SD we Wrocławiu, przyjął święcenia kapłańskie w Legnicy – 1965 r.; wikariusz we Wrocławiu–Leśnicy 1965–1967 i w Złotym Stoku 1967–1974; magisterium na KUL – 1967 r.; doktorat w ATK na podstawie pracy Dzieje Biblioteki Parafialnej w Nysie – 1974 r.; stypendium naukowe w Rzymie, Paryżu i w Niemczech 1974–1975; wicedyr. w Archiwum Archidiecezjalnym i Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu – 1975 r.; wykłady zlecone na PWT we Wrocławiu od 1976 r.; adiunkt przy katedrze historii Kościoła w czasach nowożytnych i historii sztuki – 1980 r.; hab. w ATK na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Karol Franciszek Neander biskup sufragan wrocławski (1626-1693) i jego księgozbiór – 1985 r.; doc. PWT – 1986 r.; kier. Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych, a Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu – 1998 r.; doc. w ATK i rozpoczął wykłady z historii Kościoła i prawa powszechnego oraz partykularnego, jako czł. Wydz. Prawa Kanonicznego – 1987 r.; przeszedł na Wydz. Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych i objął katedrę historii Kościoła w czasach nowożytnych – 1992 r.; zał. i red. nacz. półrocznika historyczno–społeczny Saeculum Christianum – 1994 r.; odbył 41. zagranicznych podróży naukowo–duszpasterskich. Wypromował 29. mgr, 14. licencjuszy i 19. dr. Autor dwóch recenzji prof., trzech hab., 15. dr i 128. mgr. Aktualna jego bibliografia zawiera 643. pozycje drukowane, w tym 14. książek z zakresu historii Kościoła, zwłaszcza na Śląsku, bibliotekoznawstwa i biografistyki. Prof. n. hum. – 1997 r.; prof. zw. UKSW w Warszawie – 2000 r.