Pater Józef ksiądz; ur. w 1944 r. w miejscowości Rumno. Studia filozoficzno-teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 21 VI 1969 r.; wikariusz i katecheta w parafii św. Piotra i Pawła w Świebodzicach 1969–1972; w parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu 1972–1974; licencjat na PWT we Wrocławiu – 1973 r.; doktorat z teologii na podstawie pracy Nauka Abrahama Bzowskiego o prymacie papieża – 1976 r.; asystent w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu – 1974 r.; adiunkt na PWT – 1976 r.; wykłady tamże; wykłady z historii Kościoła w Polsce od 1983 r.; podróż naukowa do Francji – 1976 r.; stypendium naukowe w Paderborn – 1981 r.; sędzia prosynodalny od 1978 r.; wicedyr. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu – 1984 r.; czł. kurialnej Komisji ds. Sztuki Sakralnej – 1982 r.; przedstawiciel kurialny w Obywatelskiej Radzie Rewaloryzacji i Odbudowy Starego Miasta we Wrocławiu – 1987 r.; czł. Komisji Episkopatu Polski ds. Sztuki Sakralnej – 1989 r.; kapelan papieski – 1990 r.; kanonik gremialny wrocławskiej kapituły katedralnej – 1995 r.; należy do Towarzystwa Miłośników Historii we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Teologicznego; bierze udział w corocznych obradach dyrektorów archiwów i muzeów kościelnych w Niemczech. Duszpasterz przewodników turystycznych we Wrocławiu od 1991 r.; kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i przedstawioną rozprawę habilitacyjną pt.: Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku – 1998 r.; prof. uczel. PWT we Wrocławiu – 1999 r.; prorektor 2001–2004; rektor PWT we Wrocławiu – 2004 r.