Swastek Józef ksiądz; ur. w 1936 r. w Tropiu. Studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 14 VIII 1960 r.; bibliotekarz w SD; wikariusz i katecheta w Oleśnicy Śl.; studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na KUL – 1962 r.; stopień doktora na podstawie pracy Przedtrydencki kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, fundacji prostych i ksiąg liturgicznych – 1968 r.; wikariusz i katechet we Wrocławiu–Leśnicy 1966-1967; praca dydaktyczno-wychowawcza, jako sekretarz PWT 1969–1973, prefekt seminaryjny 1970–1972, wykładowca metodyki od 1969 r. i historii Kościoła od 1983 r.; wykładowca historii Kościoła w Studium Katechetycznym we Wrocławiu od 1972 r.; przewód hab. na KUL – 1986 r.; kier. Katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych; prof. nadzw. – 1991 r.; prodziekan PWT we Wrocławiu 1988–1997; przewodniczący Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławskich 1995–1996; podróż naukowa do Austrii i Włoch; kapelan honorowy Ojca świętego – 1985 r.; kanonik gremialny wrocławskiej kapituły katedralnej – 1996 r.; zamieszkał u sióstr elżbietanek, gdzie pełni obowiązki kapelana domu św. Rafała – 1972 r.; interesuje się głównie dziejami kultu świętych na ziemiach polskich; czynny udział w ogólnopolskich sympozjach naukowych, w zjazdach wykładowców historii Kościoła oraz w posiedzeniach Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Prof. n. hum. – 1999 r. ; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.