Nitsch Karol ur. w 1944 r. w Rudniku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1968 r.; dr inż. – 1974 r.; dr hab. – 1999 r.; prof. nadzw. PWr. od 2002 r.; kier. Laboratorium Badań Elektrycznych Materiałów w Katedrze Elektroniki i Fotoniki Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. Zajmuje się badaniem elektrycznych właściwości materiałów i struktur dla potrzeb elektroniki i optoelektroniki oraz mikrosystemów i systemów czujnikowych. Autor 138 publikacji w czas. naukowych, w tym 58 o zasiegu międzynarodowym i pięciu patentów (do 2004 r.). Są one wielokrotnie cytowane. Specjalizuje się w badaniach materiałów elektronicznych i nieelektronicznych metodą spektroskopii impedancyjnej (SI). Metoda SI obejmuje pomiary i analizę widm impedancyjnych w zakresie częstotliwości od 10-3 Hz do 108 Hz., budowę modeli matematycznych, co umożliwia identyfikację mechanizmów przewodnictwa i polaryzacji elektrycznej w badanych obiektach. Wypromował dwóch dr. n. t. Współtwórca bazy naukowej i dydaktycznej Wydz. Elektroniki, a obecnie także Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. oraz Nagroda MEN, Nagrody Rektora PWr. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawn. PWr, Wrocław 2003, str. 181–182.