Marcinowski Józef ksiądz; ur. w 1897 r. w Perechodach na Wileńszczyźnie, zm. w 1980 r. we Wrocławiu. Studia teologiczne na Uniwersytecie Wileńskim; święcenia kapłańskie w Wilnie 6 VI 1925 r.; studia w Rzymie, gdzie ukończył Instytut Orientalny; praca na Uniwersytecie w Wilnie, w SD i w Kurii; organizował SD we Wrocławiu – 1946 r.; rektor SD do 1953 r.; proboszcz w Niemczy 1953–1956; wikariusz generalny mianowany przez bpa B. Kominka; funkcję tę sprawował do śmierci; prepozyt kapituły katedralnej – 1972 r. Pochowany na miejscowym cmentarzu św. Wawrzyńca. Swój bogaty księgozbiór zapisał wrocławskiemu SD.