Zienkiewicz Aleksander ksiądz; ur. w 1910 r. w Lembówce na Wileńszczyźnie, zm. w 1996 r. we Wrocławiu. Matura – 1932 r. Studia filoz-teol. w SD w Pińsku; święcenia kapłanskie z rąk bpa K. Bukraby 3 IV 1938 r.; kapelan ordynariusz, asystent KSM, prefekt gimnazjalny, rektor kościoła farnego w Nowogródku, kapelan nazaretanek i dziekan nowogródzkiego; ukrywał się przed gestapo od 1943 r.; katecheta w Sycowie i we Wrocławiu 1946–1947; studiował pedagogikę na UWr; prefekt w SD we Wrocławiu – 1951 r.; rektor Małego SD w Żaganiu; wicerektor; rektor Wyższego SD we Wrocławiu – 1954 r.; rektorat Katolickiego Instytutu Naukowego we Wrocławiu i poświęcił się duszpasterstwu akademickiemu – 1958 r.; zajęcia z katechetyki i jęz. polskiego w SD; cenzor wydawnictw kościelnych; egzaminator prosynodalny; czł. Rady Kapłańskiej i Komisji ds. Środków Masowego Przekazu; szambelan papieski – 1959 r.; wszedł do grona kapituły katedralnej – 1972 r.; należał do najwybitniejszych wychowawców inteligencji dolnośląskiej, jako słynny „Wujek". Pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.