Latusek Paweł biskup; ur. w 1910 r. w Tychach, zm. w 1973 r. we Wrocławiu. Matura Gimnazjum w Pszczynie – 1930 r.; studia teologiczne w Śląskim SD w Krakowie; święcenia kapłańskie w Katowicach 29 VI 1935 r.; wikariusz w parafii św. Barbary w Chorzowie; doktorat z teologii na UJ w Krakowie na podstawie pracy: Problem cierpienia u św. Augustyna –1937 r.; studia w École des Missionnaires du Travail w Lille 1938–1939; sekretarz ordynariusza katowickiego; kanclerz, wikariuszem generalnym – praca nad organizacją życia religijnego Opolszczyzny 1945–1950; doktorat z prawa kanonicznego na KUL–u 1950–1955; absolutorium z filozofii chrześcijańskiej; objął referat duszpasterski i został wykładowcą teologii pastoralnej we Wrocławiu – 1957 r.; rektor SD we Wrocławiu 1958–1970; poświęcając się wychowaniu kleru; prałat papieski – 1959 r.; biskup tyt. Aninety – 1961 r.; z przeznaczeniem do pracy w diecezji wrocławskiej; czł. Komisji EP d.s. powołań i protektorem liturgicznej służby ołtarza; uczestniczył w Soborze Watykańskim II. Pochowany w grobowcu sufraganów wrocławskich na cmentarzu św. Wawrzyńca.