Biskup Marian ksiądz; ur. w 1948 r. w Bodzentynie. Matura – 1965 r.; studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 29 V 1971 r.; wikariusz i katecheta w Szczawnie Zdroju 1971–1975 i w parafii katedralnej 1975–1979; studia specjalistyczne z etyki w ATK; prefekt w SD we Wrocławiu – 1981 r., prowadzenie Annus propedeuticus w Henrykowie – 1990 r.; jako asystent prowadził ćwiczenia z homiletyki; diecezjalny ojciec duchowny – 1983 r.; z-ca duszpasterza środowisk twórczych – 1984 r.; diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców – 1987 r.;otrzymał przywilej RM – 1991 r.; kanonik honorowy wrocławskiej kapituły katedralnej – 1993 r.; stypendia naukowe w Londynie – 1980 r. i Paryżu – 1981 r. Służył pomocą duszpasterską w Londynie i Leeds oraz prowadził rekolekcje w PMK w Lübeck, Bremen, Dortmund i Hanau. Dziesięciokrotnie przewodniczył pieszym pielgrzymkom alumnów wrocławskich na Jasną Górę. Wicerektor SD we Wrocławiu 1994–1995. Doktorat z teologii na podstawie pracy pt.: Relacja teologii moralnej do teologii prawa kościelnego – 1994 r.; adiunkt przy Katedrze Teologii Moralnej –1995 r.; rektor SD we Wrocławiu – 1995 r., archidiecezjalny asystent Akcji Katolickiej – 1996 r.