Jurkowski Henryk Zdzisław ur. 1927 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. zw.; studia na UW; mgr – 1951 r.; doktorat – 1969 r.; hab. – 1991 r.; prof. n. hum. w ISP Akademii Nauk – 2001 r.; krytyk, historyk i teoretyk teatru, autor sztuk, tłumacz; prof. Akademii Teatralnej w Warszawie i Białymstoku; prof. i twórca l’Ecole Superieure de la Marinette w Charleville-Mézier – 1980 r.