Degler Janusz ur. w 1938 r. w Sosnowcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UWr – 1961 r.; dr – 1970 r.; hab. – 1976 r.; praca w Katedrze Literatury Polskiej UWr – 1962 r.; adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej – 1970 r.; doc. – 1977 r.; praca w PWST na Wydz. Lalkarskim – 1972 r.; prorektor wrocławskiej filii PWST im. L. Solskiego w Krakowie 1979–1987; praca na Wydz. Aktorskim PWST od 1979 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; prof. zw. – 1993 r.; kier. Zakładu Kultury i Sztuk Widowiskowych na Wr. – 1975 r.; czł. red. serii wyd. „Dramat w Teatrze. Teatr w Dramacie”; red. serii „Myśl teatralna w Polsce w XX wieku” 1989–1998; „Dramat - Teatr” od 1999r.; Komitetu Red. „Encyklopedia Kultury Polskiej XX w.” – 1989 r.; Kom. Red. „Polish Art Studies” 1979–1983; Rady Red. miesięcznika „Teatr” – 1996 r.; współpracuje z „Pamiętnikiem Teatralnym”; czł. Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN 1981–1984, 1990–1993; Komitetu Nauk o Sztuce PAN od 1990 r.; Komitetu Nauk o Kulturze PAN od 2004 r.; Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru; Polskiego Ośrodka International Theatre Institute; z-ca kier. naukowego Problemu Węzłowego CPBP 08.05 „Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja” 1983–1990; przewodniczący Rady Naukowej 1990–1995 i Rady Kuratorów Zak. Nar. im. Ossolińskich od 1995 r.; przew. Komitetu red. „Dzieł Zebranych” S.I. Witkiewicza od 1992 r.; prezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru 1972–1983, prezes hon. – 1985 r. Autor m.in. „Witkacy w teatrze międzywojennym” (1973); „Wprowadzenie do nauki o teatrze” (t. I–III, Wrocław 1976, 1978); „Kronika życia i twórczości S.I. Witkiewicza” („Pamiętnik Teatralny” 1–4, 1985); „Teatr w Jeleniej Górze. Materiały do historii sceny w Jeleniej Górze w l. 1945–1985” (Jelenia Góra 1985); „Problemy teorii dramatu i teatru” (I wyd. 1988, II wyd. w 2 tomach 2004); opr. i wyd. pisma S.I.Witkiewicza (10 tomów), J.Grotowskiego, T.Terleckiego, K.Puzyny, Z.Raszewskiego, A.Micińskiej. Odznaczenia: Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”; Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1985 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1996 r.