Słówko Witold ur. w 1940 r. w Dąbrowie Górniczej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Łączności PWr. – 1964 r.; dr n. t. – 1973 r.; dr hab. – 1983 r.; doc. – 1984 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; tytuł prof. n. t. – 1999 r.; kier. Zespołu Dydaktycznego Podstaw Elektroniki 1978–1981; przewodniczący Komisji Programowej Rady Wydz. Elektroniki PWr. dla kierunku Elektronika 1985–1990; przewodniczący Rady Wydawniczej PWr. od 1996 r.; kier. Zakładu Urządzeń Elektronooptycznych 1993–2001; kier. Laboratorium Urządzeń Elektronooptycznych od 2001 r.; sekr. (od 1995 r.) i z-ca przewodniczącego Wydz. Nauk Technicznych WTN od 2001 r.; czł. European Microscopy Society od 2002 r. Autor ponad 100 publikacji nauk., dwóch monografii, dwóch książek. Twórca wielu unikatowych urządzeń elektronooptycznych, jak np. drążarka elektronowiązkowa i szereg skaningowych mikroskopów elektronowych (wyróżnione nagrodami Ministra NSzWiT). Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawn. PWr, Wrocław 2003, str. 179–180.