Przegrodzki Igor ur. w 1926 r. w Landwarowie, pod Wilnem. Aktor, reżyser, prof.; dziekan Wydz. Aktor. Wrocław 1979–1987; Studio Dramatyczne przy Teatrze Polskim Wilno 1943–1945; debiut sceniczny – 1944 r.; aktor Teatru Ziemi Pomorskiej Toruń – 1945 r.; teatry Olsztyna, Poznania, Łódzi 1945–1949; Teatr Polski Wrocław – 1949 r.; dyr. Teatru Polskiego Wrocław 1980–1984; aktor Teatru Narodowego w Warszawie – 2000 r.; dorobek: kilkadziesiąt ról teatr., TV. i film.; mi.in.: Głumow (I koń się potknie), Poeta (Wesele), role w tragediach W. Szekspira Hamlet, Ryszard III, Prospero (Burza), Artur (Kariera Artura Ui), Car (Kordian), Ojciec (Ślub), Pankracy (Nie-Boska Komedia), Pisarz (Miazga); w TV za rolę Iwana Wasiljewicza (Powieść Teatralna) otrzymał nagrodę im. A. Zelwerowicza; Kierownik Artystyczny Śląskiej Estrady Wojskowej. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1955 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1964 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1976 r.; Krzyż Komandorski O.O.P.; Krzyż Komandorski z Gwiazdą O.O.P. – 2004 r.; Honorowa Odznaka Budowniczego Wrocławia; Medal 25-lecia Dolnego Śląska; Medal Zasłużony dla Dolnośląskiego Okręgu Wojskowego; Zasłużony Działacz Kultury; Nagroda Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia; Medal Wojewody Wrocławskiego; Nagrody Ministra Kultury.