Radomski Jacek ur. w 1950 r. we Wrocławiu. Aktor; prof. Studia na Wydz. Lalkarskim – 1978 r.; dziekan Wydz. Lalkarskiego 1993–1999; prorektor Wydz. Zamiejscowych Wrocław PWST Kraków 1999–2005; Wyż. Szkoła Nauczycielska Wyd. Pedagogiczny Słupsk 1969–1972;; PWSM Wydz. Wokalno–Aktorski 1973–1974; asystent – 1978 r.; st. asystent – 1980 r.; wykładowca – 1987 r.; adiunkt – 1990 r.; kw. I st. – 1990 r.; kw. II st. – 1993 r.; prof. tyt. – 2002 r.; aktor Wocławskiego T. Lalek – 1977 r.; role w przedst. m.in: Achilles (Iliada), Lotnik, Pijak (Mały Książe), Smith, Matyjas (Opera za trzy grosze), Nadzorca, Blok, Siepacz (Proces), Poeta, Henryk (Faust), Boruta (Pan Twardowski), Hrabia Strach (Krawiec Niteczka), Aleksander (Legenda o Juliannie i Aleksandrze), Pies ( Pies, Kot i Jazz), Hastings, Burmistrz, Richmond (Ryszard III), Śmieszny staruszek (Śmieszny staruszek); udział w kraj. i międzynarodowych fest. z Wrocławskim T. Lalek m. in: Warszawa, Opole, Tarnów, Bielsko-Biała, Jugosławia, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Niemcy, Chile, Kanada, Chorwacja, ZSSR. Nagrody: Rektora PWST – 2002 r.; dyr. Wr. T. Lalek 1986–1992; aktorską za rolę Śmiesznego staruszka na Ogólnopolskim Fest. T. Lalkowych w Opolu i zespołowe w Tarnowie, Szczecinie, Toruniu, Pradze oraz w Procesie F. Kafki, Krawcu Niteczce K. Makuszyńskiego, Ryszardzie III Szekspira. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2004 r.; Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla najlepszego aktora lalkarza – 2005 r.