Szejbal Jerzy ur. w 1946 r. w Hebdowie. Prof. nadzw. Mgr – 1968 r.; uzyskał kw. I st. – 1993 r.; kw. II st. – 2000 r.; dziekan Wydz. Aktorskiego 1993–1996; wiele ról teatr., TV i film.: m.in. Witold („Trasatlantyk”), Pan Młody („Wesele”), Vallmont („Niebezpieczne związki”), Garderobiany („Garderobiany”), Maksudow („Opowieść teatralna”), Tartuff („Świętoszek”); reż. dypl.: „Garbus” S. Mrożka, „Lekcja” E. Ionesco, „Tango” S. Mrożka, opieka art. nad spektaklem dypl. pantomimiczno–ruchowym „Świętokradztwo” dla TV. Nagrody aktorskie: I nagroda w Kaliszu i Rzeszowie; Srebrna i Złota Iglica; odznaka Zasłużony dla M. Wrocławia.