Stapf Stanisław ur. w 1907 r. we Frysztaku Krośnieńskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: doc.; reżyser, plastyk; studia na Wydz. Filozoficznym UJ w Krakowie i polonistyka na UAM w Poznaniu; egz. naukowy z jęz. polskiego i historii literatury – 1932 r.; egz. pań. i kw. zaw. uprawniające do nauczania w szkołach śr. i seminariach nauczycielskich – 1936 r.; Szkoła Podchorążych Rezerwy na Wołyniu; por. artylerii II woj. świat.; w niewoli 1939–1945; aktor, reżyser, scenograf w teatrach obozowych; tam też trzyletnie studia plastyczne; po wojnie nauczyciel w szk. średnich; wizytator; dyr. i kier. art. Państowego Teatru Lalki i Aktora „Baj Pomorski” w Toruniu 1950–1960; dyr. i kier. art. Państwowego Teatru Lalek „Chochlik” we Wrocławiu 1963–1975 (od sezonu 1967/68 zatwierdzona nazwa: Wrocławski Teatr Lalek); reż. m.in. „Chłopcy z ulicy Parkowej” (1964), „Mistrz Twardowski” (1965), „Baśń o zaklętym kaczorze” (1970), „Czarodziejskie skrzypce” (1972), „Szewczyk Dratewka” (1973); otwiera przyteatralne Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych (1967–1970); org. i otwiera Wydz. Lalkarski we Wrocławiu PWST w Krakowie – 1972 r.; pierwszy dziekan do 1975 r.