Krzyżagórski Klemens ur. w 1930 r. w Zdunach (Wielkopolska). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: kier. lit. Państwowego Teatru Lalek w Wałbrzychu 1958–1965; org. Estrady Poetyckiej; sceny dla dorosłych; autor scenariuszy „Wieczór sentymentalny”, „Strofy skonfiskowane”, „Pieśni wolnego ducha”, „Trzynasty apostoł” (dwa ostatnie tytuły insc. i reż.); kier. red. programów art. wroc. OTV 1965–1966; konsultant program. Wrocławskiego Teatru Lalek 1966–1971; tworzy art. sceny lalkowej dla dorosłych oraz program nauczania w przyteatralnym Studium Aktorskim Teatrów Lalkowych; wykłada; pisze i współinscenizuje w T. Lalek scenariusz „Niech żyje król”; Estrada Doln. wystawia jego scenariusz „Ocalenie Izaaka”; konsultant pr. Pań. T. Lalek w Białymstoku 1972–1981; współtworzy tam przyteatralne aktorskie Studium Lalkarskie przekształcone w Wyd. Lalkarski warszawskiej PWST im. A. Zelwerowicza – 1979 r.; czł. Rady Wydziału; debiut dziennikarski we wroc. Gazecie Robotniczej – 1951 r.; współpracownik i red. periodyków społeczno–kulturalnych 1956–; publikuje reportaże, felietony, recenzje i eseje. Red. nacz.: wrocławskiej „Odry” 1967–1972; białostockich „Kontrastów” 1974–1979; warszawskich „Prasy Polskiej”, „Kultury”, „Literatury”; autor „Kłopotów z ciałem” (wyd. 1969 r., 1975 r., 1979 r.); pod pseudonimem Maciej Kora napisał „Zieloną medycynę” 1995 r., 1996 r. i „Aptekę w ogrodzie” 2002) r.; jego teksty weszły w skład kilku antologii polskiego reportażu oraz zbiorów prac popularnonaukowych; był współautorem i współredaktorem kilku tomów literatury faktu (m.in. „Pokolenie ojców”, „Pitawal wrocławski”, „Próba ognia i próba czasu”, „Odejdźcie od nas wszystkie strachy”). Nagrody m.in.: cztery I nagrody klubów twórczych SDP, I Nagroda im. Bruna – 1956 r.; II Nagroda im. Prusa – 1981 r.; Nagroda Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy – 1987 r.; Nagroda Publicystyczna Wrocławia; Nagroda Artystyczna Białegostoku; odznaka Zasłużony Działacz Kultury; odznaka Budowniczy Wrocławia; złote odznaki Zasłużony dla Dolnego Śląska i Zasłużony Białostocczyźnie. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P. i Krzyż Kawalerski tego orderu; Srebrny Krzyż Zasługi.