Dec Ignacy biskup, ur. w 1944 r. w Hucisku. Matura – 1962 r.; studia w SD we Wrocławiu przerwała służba wojskowa 1963–1965; święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka – 21 VI 1969 r. ; wikariusz we Wrocławiu–Psie Pole; studia specjalistyczne na KUL; doktor filozofii chrześcijańskiej 1970–1976; licencjat z teologii na PWT we Wrocławiu – 1971 r.; wikariusz w parafii Św. Rodziny we Wrocławiu; adiunkt – wykłady z antropologii i historii filozofii 1976–1979; stypendysta w Louvain-la Neuve i w Paderborn 1979/80; kontynuacja zajęć dydaktycznych we Wrocławiu od 1980 r.; prefekt w SD 1982–1984, wicerektor 1984–1988 i rektor 1988–1995; liczne wykłady w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej; udział we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich; zorganizował i przewodniczył sympozjom zwanym „Forum Młodych”. Udział w zagranicznych sympozjach naukowych: Wiedeń – 1981 r., 1983 r.; Mainz – 1985 r., 1990r.; Orchard Lake – 1992r.; Paderborn – 1985 r. oraz w Krajowych Kongresach Teologów Polskich i w sympozjach filozoficznych, organizowanych na KUL i w Krakowie. Wykłady na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Kolokwium hab. na KUL – 1991 r.; rektor PWT we Wrocławiu – 1992 r. Aktualnie jest kier. Katedry Antropologii Filozoficznej i Etyki; p.o. kierownika Katedry Filozofii Systematycznej oraz p.o. kier. Zakładu Filozofii. Wypromował 81. mgr i 3. dr do 1998 r. Recenzent w dwóch przewodach habilitacyjnych i w dziewięciu przewodach doktorskich. Za swoją wszechstronną działalność godność kapelana Ojca świętego – 1988 r., wszedł do grona wrocławskiej kapituły katedralnej – 1992 r. Prof. nauk humanistycznych –1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.